Gwarancja

W trosce o dobro Pacjenta pracownicy i współpracownicy gabinetu wykonują swoje usługi z należytą starannością na najwyższym poziomie. Udzielamy 4-letniej rękojmi na wykonane w gabinecie wypełnienia (plomby), uzupełnienia protetyczne stałe – niewyjmowane (korony, licówki, mosty) oraz implanty. Udzielenie Rękojmi rozpoczyna się z dniem wykonania usługi i utrzymuje swoją ważność gdy wymienione warunki zostają spełnione: a) Pacjent zaakceptował plan leczenia przedstawiony przez lekarza, może on dotyczyć jednego zęba, kilku lub leczenia kompleksowego. b) Pacjent przestrzega terminów wizyt kontrolnych wyznaczonych przez lekarza w C.S.E. Aquarius. c) Pacjent wykonuje zabiegi lecznicze oraz profilaktyczne (wizyty higienizacyjne) w C.S.E. Aquarius zgodnie z zaleceniami lekarza.

UWAGA!  a) Wizyty kontrolne i zabiegi są płatne (cennik dostępny w siedzibie firmy). b) Jeżeli w okresie rękojmi wypełnienie w zębie lub uzupełnienie protetyczne ulegnie deformacji, zmieni kolor lub swoje właściwości wówczas zostanie ono nieodpłatnie naprawione lub wymienione na nowe. c) Jeżeli w okresie rękojmi dojdzie do utraty implantu zostanie nieodpłatnie wszczepiony nowy lub jeżeli nie będzie to możliwe zastosowane będzie alternatywne rozwiązanie uzupełnienia braku zęba.

Gwarancja CSE Aquarius

Rękojmia nie dotyczy:

 • uzupełnień tymczasowych użytych dłużej niż zalecił lekarz.
 • leczenia wykonanego na wyraźne życzenie pacjenta, potwierdzone jego podpisem, że został on poinformowany o braku gwarancji na wykonaną usługę.
 • powikłań jakie mogą wystąpić po wykonanych zabiegach (ból, obrzęk, konieczność leczenia przewodowego itp.)
 • uszkodzeń mechanicznych zębów, protez stałych i ruchomych powstałych w wyniku urazu,
 • złamań zębów własnych,
 • pęknięć pionowych korzeni.
 • innych nieszczęśliwych wypadków.

Rękojmia nie jest uwzględniana w przypadku gdy pacjent:

 • pali tytoń lub wystąpi u pacjenta choroba ogólnoustrojowa, która znacząco wpływa na stan narządu żucia np. cukrzyca, padaczka, leczenie bisfosfonianami, cytostatykami, radioterapia itp.
 • nie stosuje się do zaleceń higienicznych jamy ustnej i protez ruchomych,
 • odbywa wizyty higienizacyjne poza naszym gabinetem,
 • nie wykonuje zabiegów leczniczych oraz profilaktycznych zaleconych przez lekarza.
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy, u pacjentów z periodontopatią co 4 miesiące).
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza.
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego.
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień bądź uszkodził protezę poza jamą ustną poprzez użytkowanie prac protetycznych niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 • cierpi na Bruksizm (zgrzytanie zębami).
 • nie zgłosi się po uzupełnienie protetyczne w wyznaczonym terminie.

UWAGA!  Rękojmia nie może być udzielona w przypadku kiedy pacjent przerwał cykl leczenia i ma to znaczny wpływ na zachowanie efektu wykonanego leczenia.

 

Warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne co sześć miesięcy oraz dobra higiena jamy ustnej. Pacjenci dbający o higienę jamy ustnej z pewnością będą mogli cieszyć się trwałością wykonanej usługi przez okres 10 do 15 lat.

Jesteśmy pewni jakości wykonanych przez nas usług! W Centrum Stomatologii Estetycznej Aquarius stosujemy materiały i rozwiązania najwyższej światowej jakości, a świadczone usługi są na najwyższym poziomie.

 • RSS
 • Facebook