dr n. med. Michał Jegier

_MG_1343Wykształcenie
7 VI 2011 Uzyskanie tytułu doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii
październik 2006 – wrzesień 2010 Dzienne studia doktoranckie w Zakładzie Endodoncji Katedry Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii UM w Łodzi
7 X 2006 Złożenie Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego z wynikiem 80,4% (160 punktów/199 możliwych)
październik 2000 – czerwiec 2005 Ukończone studia z wynikiem ponad dobrym na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi na Wydziale Lekarsko – Dentystycznym.
Osiągnięcia:
• indywidualny tok studiów realizowany w roku akademickim 2004/2005,
• stypendium Ministra Zdrowia za wyniki w nauce na rok akademicki 2004/2005
• w roku akademickim 2002/2003, 2003/2004 stypendium za wyniki w nauce,
• członkostwo w Polskim Towarzystwie Studentów Stomatologii
wrzesień 1994 – maj 2000 Szkoła Europejska w Łodzi, sześcioletni cykl kształcenia w zakresie gimnazjum i liceum z intensywną nauką języków obcych:
• Nagroda za zaangażowanie w życie szkoły (1998)
• II Nagroda dla Teatru Rozruchu za przedstawienie „Boxman” na VI Konfrontacjach Teatralnych Szkół Ponadpodstawowych Centrum ’98 (1998)
• Uczestnictwo w Programie „Ekonomia Stosowana” organizowanym przez Centrum Młodzieżowej Przedsiębiorczości przy Fundacji im. Stefana Batorego

Doświadczenie zawodowe

wrzesień 2013 – do chwili obecnej Wykładowca w Poldent Sp. z o.o.
luty 2012 – do chwili obecnej Wykładowca w Seliga Microscopes sp. z o.o.
październik 2008 – do chwili obecnej Wykładowca UM w Łodzi – Endodoncja Kliniczna dla studentów Studiów w Języku Angielskim
marzec 2007 – do chwili obecnej Indywidualna praktyka lekarska
październik 2006 – do chwili obecnej Lekarz dentysta w Poradni Endodoncji, Instytut Stomatologii UM w Łodzi
październik 2005 – wrzesień 2006 Staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym Nr 6 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
czerwiec 2004 – lipiec 2004 Praktyki stomatologiczne w Centrum Stomatologii Szpitala MSWiA w Łodzi
Działalność naukowa i społeczna; inne formy działalności

marzec 2013 Kurs nt.:”Urazy zębów. Najnowsze osiągnięcia w leczeniu urazów. Przegląd metod leczenia – co nowego?”
luty 2011 Kurs nt.:”Wkłady, nakłady, endokorony – sposób na trwałą i estetyczną rekonstrukcję twardych tkanek zęba”
październik 2010 Kurs Praktyczny I Stopnia (Implantologia)
sierpień 2010 Uczestnictwo w Wakacyjnej Sesji Endodontycznej – Prekongres oraz w Wakacyjnej Sesji Endodontycznej
czerwiec 2010 Kurs nt.:”Preparacja zębów pod korony i mosty. Atraumatyczna metoda dla przyzębia.”
maj 2010 Kurs nt.:”Ratownictwo medyczne w nagłych stanach zagrożenia życia i nadzwyczajnych zagrożeniach środowiska”
październik 2009 Kurs nt.:”Prosta endodoncja. Ręczne i mechaniczne opracowanie kanałów korzeniowych”
Kurs nt.:”Istotne aspekty odbudowy estetycznej. Analiza ciekawych przypadków klinicznych w teorii i praktyce”
luty 2009 Kurs nt.:”Ochrona radiologiczna pacjenta”
Kurs dokształcający pt.:”Eutanazja – zbrodnia czy prawo człowieka”
styczeń 2009 Kurs dokształcający pt.:”Standard Etyczno-moralny polskiego lekarza – oczekiwania i możliwości”
marzec 2008 VII Międzynarodowa Konferencja Dental Spaghetti
październik 2006 Konferencja Naukowo-Szkoleniowa “Długotrwały sukces w codziennej praktyce stomatologicznej – fakty i mity”
czerwiec 2006 Publikacja w czasopiśmie Archives of Medical Science (vol.2, issue 2, 2006) pracy anglojęzycznej „Evaluation of the dental status in patients referred for heart surgery – a preliminary report”
Kurs medyczny „Estetyczna odbudowa bezpośrednia – teoria i praktyka”
marzec 2006 Kurs medyczny nt. „Najnowsze osiągnięcia w dziedzinie bezpośrednich wypełnień kompozytowych.”
wrzesień 2005 Publikacja rozdziału poświęconego zagadnieniom stomatologicznym w sporcie w książce „Medycyna Sportowa” pod redakcją Anny Jegier, Krystyny Nazar i Artura Dziaka
Publikacja w magazynie Medicina Sportiva (2005 vol.9 Issue 2) pracy anglojęzycznej „Selected dental concerns in sports medicine”
kwiecień 2005 Wyróżnienie za pracę „Ocena przygotowania stomatologicznego pacjentów kwalifikowanych do planowych operacji kardiochirurgicznych” na XLIII Międzynarodowej Konferencji Studentów i Młodych Lekarzy
maj 2004 Uczestnik XIV Konferencji Naukowej Studentów Stomatologii im. Michała Kłopotowskiego
maj 2004 I Konferencja Naukowo – Szkoleniowa Sekcji Stomatologii Dziecięcej PTS „Traumatologia zębów i części twarzowej czaszki u dzieci i młodzieży”

Dodatkowe kwalifikacje i umiejętności, inne informacje
język angielski Wysoko zaawansowany: Certificate of Proficiency in English (Grade C), CAE (B), FCE (B)
język niemiecki Zaawansowany – najwyższa możliwa ocena z egazminu: Zertyfikat Deutsch als Fremdsprache (1)
język francuski Znajomość średnio zaawansowana (poziom certyfikatu DELF).
obsługa komputera Wysoko zaawansowany:
• administracja i konfiguracja systemów Microsoft Windows, Mac OS X
• narzędzia MS Office, iWork
• cyfrowa obróbka multimediów (dźwięk, grafika),
• tworzenie aktywnych serwisów WWW z obsługą baz danych.
hobby Bieganie, gra na gitarze, narciarstwo (uprawnienia PZN P-1), żeglarstwo (żeglarz jachtowy), paralotniarstwo, informatyka (projektowanie stron WWW), fotografia cyfrowa

  • RSS
  • Facebook