Mosty

Most protetyczny odtwarza utracony ząb, lub kilka zębów poprzez przymocowanie korony do zębów sąsiednich. Most składa się z dwóch koron protetycznych po obydwu stronach braku zębowego, które służą jako filary do przymocowania mostu.  W przęśle mostu znajduje się zwieszona tuż nad dziąsłem korona lub korony które tworzą filar i w ten sposób uzupełniany jest brakujący ząb lub zęby. Ta metoda pozwala na uzupełnienie trzech brakujących zębów obok siebie.

Wskazania do wykonania mostu protetycznego:

  • w celu uniknięcia przemieszania się zębów w przypadku braku lub luk w uzębieniu,
  • zapobieganie zaniku kości szczęk,
  • uzyskanie prawidłowego zgryzu,
  • aby uzyskać piękny uśmiech.

Ze względu na zastosowany materiał mosty dzielimy:

  • mosty pełnoceramiczne,
  • mosty porcelanowe,
  • mosty kompozytowe z włókien szklanych.
  • RSS
  • Facebook